Performanse objekata

Performanse objekata

 

Odnos performansi i cena objekata

Easy Building gradi odnos cene i performansi kuće po sistemu Eurocode 5 bez premca na srpskom tržištu. Naš pristup izradi kuće se bazira na najvišem kvalitetu proizvoda uz garantovanu cenu i rok. Obzirom da se svaki objekat pojedinačno projektuje i cena objekta je pojedinačna.

Cena kuće je u najvećoj zavisnosti od njenog kvaliteta.
Do sada je uglavnom proizvodnja bila namanjena klijentima i kupcima iz Nemačke i Austrije (dva objekata su realizovana na Islandu). SVI naši proizvodi su ispraćeni kompletnom tehničkom i carinskom dokumentacijom uključujući i cerifikat EUR 1.
U ceni Easy Building gotovih kuća je uračunat i transport elemenata objekta do mesta montaže.
Važan argument mnogim investitorima drvenih kuća jeste želja za kućom koja će se graditi u saglasju sa principima obnovljivosti i održivosti, kuća čija gradnja neće negativno uticati na okolinu te kuća čija upotreba će zahvaljujući manjoj potrošnji energije biti više ekološka.
Montazne kuce Tehnicki opis