Prednosti montažne kuce

Prednosti montažne kuce

Odnos između kvaliteta montažne kuće i kvaliteta klasičnih zidanih objekata

Easy Building kuće se suštinski razlikuju od klasičnog zidanog objekta. U našim kućama je prisutna težnja izgradnje objekta sa što većom upotrebom termoizolacije i gotovo da je taj nivo zaštićenosti nedostižan u zidanoj gradnji. Poznato je da su kuće na Balkanu, tako i u Srbiji podvrgnute posmatranju sa velikom primesom tradicije, da je uobičajen način zidanjem najprisutniji i da su navike duboko ukorenjene u tom smislu. Medjutim moderni vremenski uslovi života zahtevaju novu paradigmu. I na našeg čoveka utiče sve veća energetska kriza u kojoj ceo svet pokušava naći odgovor na pitanje troškova upotrebe energije. Danas i najluksuzniji automobili su strogo posmatrani od strane kupca o tome koliko je potrebno trošiti radi korištenja.

Easy Building montažne kuće odlikuje preciznost u svakom koraku realizacije: ugovaranje sa poznatim činiocima do najsitnijih detalja, izrada planova, izrada elemenata, montaža ali i prcizna izvesna cena kuće, precizan rok koji je sve važniji za klijenta. U montažnoj gradnji godinama unazad, razvijajući sam materijal, eksperti iz ove oblasti unapređuju kvalitet krajnjeg proizvoda, kombinujući mehaničke i građevinske karakteristike sa ekološkim i optimizujući ih.

Ako posmatramo kuću u svetlu zdrave sredine za život porodice, ne treba zanemariti činjenicu da se za gradnju konvencionalno zidane kuće upotrebi preko 150m3 vode koja u određenoj količini ostaje prisutna u sastavu zidova, međuspratne konstrukcije, krova…. Voda otežava zagrevanje i hlađenje objekta, može da prouzrokuje buđanje zagađujući tako gljivicama životnu sredinu i sl. U stambenim objektima građenim po sistemu drvenih tabli, kakve gradi Easy Building prema  Eurocodu 5 nema ostataka vode nakon gradnje.

Kuća kakvu mi pravimo je suva, a samim tim je i mogućnost da se u životnom prostoru pojavi izvor štetnih mikroorganizama kao što su bakterije paraziti i gljivice svedena na minimum.

U poslednjih deset godina ni jedna grana u građevinarstvu ne beleži tako nagao i konstantan rast procenta zastupljenosti kao što je to slučaj sa gradnjom stambenih objekata kod kojih je osnovni građevinski materijal DRVO.

Drvo je građevinski materijal budućnosti jer između ostalog, ispunjava velika očekivanja graditelja i korisnika u pogledu energetike, ekologije, ekonomije, estetike, zdrave stambene sredine, slobode oblika i formi.