STEVANA SUPLJIKCA 24, 26000 PANCEVO EASYBUILDINGDOO@GMAIL.COM
PHONE +381 60 7336902

Tehničke Informacije zidova

EB S1
U=0.129 W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 160mm / kamena vuna u tablama 160mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Građevinski lepak / malter sa mrežicom / završni sloj fasade 10mm

EB S2
U=0.127W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 160mm / kamena vuna u tablama 160mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Folija protiv vetra 0.05mm
9.Drvena potkonstrukcija fasade / vazduh 22mm
10.Drvena fasada 19mm

EB S3
U=0.116W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 200mm / kamena vuna u tablama 200mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Građevinski lepak / malter sa mrežicom / završni sloj fasade 10mm

EB S4
U=0.114W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 200mm / kamena vuna u tablama 200mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Folija protiv vetra 0.05mm
9.Drvena potkonstrukcija fasade / vazduh 22mm
10.Drvena fasada 19mm

EB S5
U=0.105W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Građevinski lepak / malter sa mrežicom / završni sloj fasade 10mm

 

EB S6
U=0.104W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 100mm
8.Folija protiv vetra 0.05mm
9.Drvena potkonstrukcija fasade / vazduh 22mm
10.Drvena fasada 19mm

EB S7
U=0.093W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 150mm
8.Građevinski lepak / malter sa mrežicom / završni sloj fasade 10mm

EB S8
U=0.093W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od stiropora 150mm
8.Folija protiv vetra 0.05mm
9.Drvena potkonstrukcija fasade / vazduh 22mm
10.Drvena fasada 19mm

EB S9
U=0.091W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od drvene vune 150mm
8.Građevinski lepak / malter sa mrežicom / završni sloj fasade 10mm

EB S10
U=0.088W/m2K

1.Gipskarton ploča 12.5mm
2.Potkonstrukcija za gipskarton ploče / mineralna vuna  rolnama 50mm
3.Parna brana 0.3mm
4.Konstruktivni deo zida 240mm / kamena vuna u tablama 240mm
5.OSB 3 ploča 15mm
6.Građevinski lepak 5mm
7.Fasadna termoizolacija od drvene vune 150mm
8.Folija protiv vetra 0.05mm
9.Drvena potkonstrukcija fasade / vazduh 22mm
10.Drvena fasada 19mm